• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • bootstrap slider
  • 7
1 2 3 4 5 6 7
slideshow html code by WOWSlider.com v8.8

Тренінгові програми для дітей

Тренінгова програма особистісного розвитку «Альтернатива» для молодшої групи складається з чотирьох основних блоків, сформованих на основі компетентнісного підходу - передової світової концепції у розвитку та освіті дітей. Зокрема: 1) Актуальний рівень розвитку особистості дитини та створення індивідуальної психологічної карти особистості, 2) Соціальні та комунікативні компетентності дитини, 3) Полікультурні та інформаційні компетентності, 4) Компетентності продуктивної творчої діяльності та саморозвитку. Програма буде корисною для розвитку емоційного та соціального інтелекту, лідерських та організаторських здібностей, комунікативних навичок та навичок самопрезентації дітей 9-11 років. ...
Тренінгова програма особистісного розвитку «Альтернатива» складається з чотирьох основних блоків, які спрямовані як на пізнання себе, так і на оволодіння необхідними знаннями, уміннями та навичками. Зокрема: самопізнання та професійне самовизначення, спілкування та самопрезентація, лідерство та організаторські здібності, творче мислення і креативність. ...