AlterFB

Студія психологічного розвитку «Альтернатива» – це тренінгова програма для підлітків, спрямована на формування їх емоційного та соціального інтелекту, удосконалення Self-менеджменту, інтерсоціального орієнтування та адаптаційного потенціалу. «Альтернатива» 2020-2021 – це результат інтеграції у цілісну систему сучасних зарубіжних наукових концепцій, підходів, програм та п’ятирічного досвіду роботи і результатів досліджень її авторів.

Зміст та  структура «Альтернативи» складені відповідно до запитів батьків і дітей, а також досвіду безпосередньої практичної роботи з підлітками. Протягом останніх років (з початку заснування «Зефіру») ми збираємо запити щодо важливих питань, незрозумілих ситуацій, психологічних дилем, дискусійних тем що їх ставлять нам на заняттях «Альтернативи» та студії психології влітку. Окрім цього, протягом тих же років ми ретельно збирали інформацію за допомогою сучасних методик діагностики особистості. І найважливіша інформація – це рівень емоційного інтелекту наших дітей та швидкість соціальної адаптації і орієнтації у навколишньому середовищі. Саме тому, заняття орієнтовані на реальні потреби молоді, допомагають зрозуміти та опанувати ті зміни, що відбуваються у внутрішньому світі і соціальному житті дитини.

Термін «емоційний інтелект» був сформульований ще у 1990 році дослідниками Джоном Маєром та Пітером Саловеєм. На разі існує багато визначень емоційного інтелекту, але ми використовуємо визначення Деніела Гоулмана, що визначає ЕІ як потенційну здатність людини розпізнавати та опановувати власні емоції, керувати емоційним простором, врегульовувати соціальні та особисті стосунки конструктивно. Тому важливими складниками ЕІ є самосвідомість, емпатія та вміння керувати деструктивними емоціями. На даний момент у багатьох школах Америки з 1995 року впроваджено програми соціального й емоційного навчання (скорочено SEL). Дану ініціативу підхоплено Сінгапуром, Малайзією, Японією. У Європі передові позиції СЕЛу займає Велика Британія. 2002 року ЮНЕСКО оголосила всесвітню ініціативу популяризації СЕЛу. Зараз ця концепція реалізовується у навчанні управління персоналом та кадровою політикою.

Вважаємо, що навчання соціальному та емоційному інтелекту допоможе дітям розібратися у власному внутрішньому світі та почуватися упевнено у різних соціальних спільнотах, допоможе їм бути успішними і сформує стійкий психологічний імунітет проти «соціальних негараздів» сьогодення.

Отож, ми зібрали наробки Саловея, Бар-Она, Маєра та інших дослідників і на основі американської програми СЕЛ розробили програму «Альтернативи» 2020-2021.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тренінгова програма особистісного розвитку «Альтернатива» складається з чотирьох блоків, кожен з яких складається з п'яти занять, а саме:

БЛОК №1. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, РОЗВИТОК, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

У даному блоці навчання зосередиться на розпізнаванні емоцій, управління ними, розвитку емпатії, самосвідомості, диференціації емоційного тиску та психологічних маніпуляцій, протидії булінгу та газлайтингу. Даний блок побудовано на концепції Маршала Розенберга про ненасильницьке спілкування. В основі – опора на внутрішній психологічний потенціал дитини, розвиток емоційної компетентності та навчання емоційної регуляції. Розглянемо феномен почуттів, емоцій, емоційних станів, формування дружніх стосунків, види любові, форми психологічної співпраці (деструктивні, конструктивні і надихаючі). Заняття будуть формуватися на основі результатів діагностики (на першому занятті) та виходячи із потреб групової динаміки.

БЛОК №2. СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, ОПАНУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Поняття соціального інтелекту було введено Дж.Гілфордом і означає сукупність здатностей, що визначає успішність соціальної взаємодії людини. Тут варто сказати про навчання здатності розуміти поведінку іншої людини, свою власну поведінку та уміння діяти відповідно ситуації. За результатами діагностики будемо навчатися комунікативних навичок, розвивати уміння управляти собою і групою, розпізнавати, попереджати та конструктивно розв’язувати  конфлікти, орієнтуватися у міжнаціональному та психологічно агресивному просторі. Спробуємо розібратися з феноменом соціальних стосунків та формуванням соціальної свідомості.

БЛОК №3. SELF-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСНОВИ ІНТЕРСОЦІАЛЬНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

У даному блоці ми використаємо концепцію розвитку лідерських компетенцій Рональда Ріджио та технології емоційного лідерства Деніела Гоулмана, Річарда Бояциса та Енні Макі. Вважаємо за основне – сформувати у дитини бажання досягнення та самовдосконалення. Ще у даному блоці будемо навчатися основам самоуправління, постановки та досягненню цілей, визначення життєвих пріоритетів, швидкій орієнтації у соціальних групових процесах, постановці та реалізації соціальних цілей, адже тільки у групі людина може успішно реалізувати свої потенціальні можливості, а для цього треба або обрати власну групу або створити її самостійно.

БЛОК №4. АДАПТАЦІЯ І ТРАНСПЕРСОНАЛЬНІСТЬ – ОСНОВА УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО

Тут ми зосередимося на побудові життєвих перспектив, діагностиці основних компетентностей та професійних здібностей дитини, навчанні мислити і діяти креативно, постановці індивідуальних меж, умінні казати «ні», навчання безпечної поведінки та основам технології «Start Up».


ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ


Систематизованість, послідовність та результативність. Програма триває протягом року, що дозволяє спроектувати процес змін та створює підґрунтя для якісних змін. Кожен другий тематичний блок завершується виїзною тренінговою сесією, яка передбачає не лише цілковите занурення в роботу, а також оцінку позитивних змін кожного з учасників.

Домашні завдання. Отриманий матеріал, уміння та навички відпрацьовуються дітьми в ході виконання індивідуальних та колективних творчих завдань, проектів тощо, які виконуються у період між заняттями.

Практика. Отримані знання, уміння та навички кожен учасник матиме можливість застосувати на практиці перебуваючи на посаді помічника вожатого у дитячому таборі. Зміна (зміни), на які учасник їде у якості помічника вожатого оплачуються зі знижкою.

Сертифікат. Проходження програми засвідчується видачею сертифікату.


АВТОРИ ПРОГРАМИ ТА ТРЕНЕРИ


Сватенкова Тетяна Іванівна - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, консультант-психотерапевт школи Позитивної психотерапії (м.Вістбаден, Німеччина).

Сватенков Олександр Васильович - соціальний педагог, практичний психолог, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.


МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ


Заняття будуть проходити за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 56

Початок занять об 11-00

Виїздні заняття будуть проходити на базі санаторію "Жовтень", що у Конча-Заспі за адресою: 27 км, Столичне шосе, Київ, 03084. Координати для навігатора: 50.263098, 30.623905.


ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ


Вартість програми становить 2500 грн. за один блок. До неї входять: 5 тренінгових занять по 3 години кожне, що проводяться в київському офісі по неділях. 

Також можливо (але небажано) відвідувати окремі заняття та виїздні тренінги. В такому випадку вартість одного заняття становитиме 500 грн. Вартість виїздного заняття - 1750 грн*.

*Участь у першому виїзному занятті для дитини є безкоштовною за умови повної оплати всіх занять 1-го та 2-го блоків; у другому - 3-го та 4-го блоків.

При бажанні взяти участь у виїзному занятті та наявних пропущених та неоплачених заняттях здійснюється доплата із розрахунку 175 грн./заняття.

Вартість оплачених, але пропущених занять не компенсуються.


ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ


Заняття тренінгової програми "Альтернатива" проводяться щонеділі за таким орієнтовним графіком:

Блок №1. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, РОЗВИТОК, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

  • Жовтень: 4, 11, 18
  • Листопад: 8, 15

Блок №2. СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, ОПАНУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

  • Листопад: 22, 29
  • Грудень: 6, 13, 20

Виїзне заняття: 26-27 грудня

Блок №3. SELF-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСНОВИ ІНТЕРСОЦІАЛЬНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

  • Лютий: 7, 14, 21, 28
  • Березень: 7

Блок №4. АДАПТАЦІЯ І ТРАНСПЕРСОНАЛЬНІСТЬ – ОСНОВА УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО

  • Березень: 14, 21
  • Квітень: 4, 11, 18

Виїзне заняття: 24-25 квітня


ОПЛАТА ТА ЗНИЖКИ


Знижка на літній відпочинок:

Дитина, яка пройшла не менше трьох блоків тренінгової програми "Альтернатива" отримує можливість приїхати на одну літню зміну до табору "Zефір" у якості помічника вожатого зі знижкою 10%.


ЗАПИС НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ "АЛЬТЕРНАТИВА"


Запис на участь у програмі "Альтернатива" здійснюється за телефонами +38 066 43-777-86 або +38 068 791-74-75. Кількість місць в групах обмежена.