Тренінгові програми для дітей

Тренінгова програма особистісного розвитку «Альтернатива» для молодшої групи складається з чотирьох основних блоків, сформованих на основі компетентнісного підходу - передової світової концепції у розвитку та освіті дітей. Зокрема: 1) Актуальний рівень розвитку особистості дитини та створення індивідуальної психологічної карти особистості, 2) Соціальні та комунікативні компетентності дитини, 3) Полікультурні та інформаційні компетентності, 4) Компетентності продуктивної творчої діяльності та саморозвитку. Програма буде корисною для розвитку емоційного та соціального інтелекту, лідерських та організаторських здібностей, комунікативних навичок та навичок самопрезентації дітей 9-11 років. ...
Студія психологічного розвитку «Альтернатива-С» – це тренінгова програма для підлітків, спрямована на формування їх емоційного та соціального інтелекту, удосконалення Self-менеджменту, інтерсоціального орієнтування та адаптаційного потенціалу. «Альтернатива-С» 2019-2020 – це результат інтеграції у цілісну систему сучасних зарубіжних наукових концепцій, підходів, програм та п’ятирічного досвіду роботи і результатів досліджень її авторів. ...