Custom Menu
Latest From Our Blog
 

Тренінги

Студія психологічного розвитку «Альтернатива» – це тренінгова програма для підлітків, спрямована на формування їх емоційного та соціального інтелекту, удосконалення Self-менеджменту, інтерсоціального орієнтування та адаптаційного потенціалу. «Альтернатива» – це результат інтеграції у цілісну систему сучасних зарубіжних наукових концепцій, підходів, програм та п’ятирічного досвіду роботи і результатів досліджень її авторів.

Зміст та структура «Альтернативи» складені відповідно до запитів батьків і дітей, а також досвіду безпосередньої практичної роботи з підлітками. Протягом останніх років (з початку заснування «Зефіру») ми збираємо запити щодо важливих питань, незрозумілих ситуацій, психологічних дилем, дискусійних тем що їх ставлять нам на заняттях «Альтернативи» та студії психології влітку. Окрім цього, протягом тих же років ми ретельно збирали інформацію за допомогою сучасних методик діагностики особистості. І найважливіша інформація – це рівень емоційного інтелекту наших дітей та швидкість соціальної адаптації і орієнтації у навколишньому середовищі. Саме тому, заняття орієнтовані на реальні потреби молоді, допомагають зрозуміти та опанувати ті зміни, що відбуваються у внутрішньому світі і соціальному житті дитини.

Про емоційний інтелект

Термін «емоційний інтелект» був сформульований ще у 1990 році дослідниками Джоном Маєром та Пітером Саловеєм. На разі існує багато визначень емоційного інтелекту, але ми використовуємо визначення Деніела Гоулмана, що визначає ЕІ як потенційну здатність людини розпізнавати та опановувати власні емоції, керувати емоційним простором, врегульовувати соціальні та особисті стосунки конструктивно. Тому важливими складниками ЕІ є самосвідомість, емпатія та вміння керувати деструктивними емоціями. На даний момент у багатьох школах Америки з 1995 року впроваджено програми соціального й емоційного навчання (скорочено SEL). Дану ініціативу підхоплено Сінгапуром, Малайзією, Японією. У Європі передові позиції СЕЛу займає Велика Британія. 2002 року ЮНЕСКО оголосила всесвітню ініціативу популяризації СЕЛу. Зараз ця концепція реалізовується у навчанні управління персоналом та кадровою політикою. Вважаємо, що навчання соціальному та емоційному інтелекту допоможе дітям розібратися у власному внутрішньому світі та почуватися упевнено у різних соціальних спільнотах, допоможе їм бути успішними і сформує стійкий психологічний імунітет проти «соціальних негараздів» сьогодення.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тренінгова програма особистісного розвитку «Альтернатива» складається з чотирьох блоків, кожен з яких складається з п’яти занять, а саме:

Slide 1
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, РОЗВИТОК, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
БЛОК №1

У даному блоці навчання зосередиться на розпізнаванні емоцій, управління ними, розвитку емпатії, самосвідомості, диференціації емоційного тиску та психологічних маніпуляцій, протидії булінгу та газлайтингу. Даний блок побудовано на концепції Маршала Розенберга про ненасильницьке спілкування. В основі – опора на внутрішній психологічний потенціал дитини, розвиток емоційної компетентності та навчання емоційної регуляції. Розглянемо феномен почуттів, емоцій, емоційних станів, формування дружніх стосунків, види любові, форми психологічної співпраці (деструктивні, конструктивні і надихаючі). Заняття будуть формуватися на основі результатів діагностики (на першому занятті) та виходячи із потреб групової динаміки.

Slide 1
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ДІАГНОСТИКА, ОПАНУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
БЛОК №2

Поняття соціального інтелекту було введено Дж.Гілфордом і означає сукупність здатностей, що визначає успішність соціальної взаємодії людини. Тут варто сказати про навчання здатності розуміти поведінку іншої людини, свою власну поведінку та уміння діяти відповідно ситуації. За результатами діагностики будемо навчатися комунікативних навичок, розвивати уміння управляти собою і групою, розпізнавати, попереджати та конструктивно розв’язувати конфлікти, орієнтуватися у міжнаціональному та психологічно агресивному просторі. Спробуємо розібратися з феноменом соціальних стосунків та формуванням соціальної свідомості.

Slide 1
SELF-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСНОВИ ІНТЕРСОЦІАЛЬНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
БЛОК №3

У даному блоці ми використаємо концепцію розвитку лідерських компетенцій Рональда Ріджио та технології емоційного лідерства Деніела Гоулмана, Річарда Бояциса та Енні Макі. Вважаємо за основне – сформувати у дитини бажання досягнення та самовдосконалення. Ще у даному блоці будемо навчатися основам самоуправління, постановки та досягненню цілей, визначення життєвих пріоритетів, швидкій орієнтації у соціальних групових процесах, постановці та реалізації соціальних цілей, адже тільки у групі людина може успішно реалізувати свої потенціальні можливості, а для цього треба або обрати власну групу або створити її самостійно.

Slide 1
АДАПТАЦІЯ І ТРАНСПЕРСОНАЛЬНІСТЬ – ОСНОВА УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
БЛОК №4

Тут ми зосередимося на побудові життєвих перспектив, діагностиці основних компетентностей та професійних здібностей дитини, навчанні мислити і діяти креативно, постановці індивідуальних меж, умінні казати «ні», навчання безпечної поведінки та основам технології «Start Up».

previous arrow
next arrow

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Головна перевага нашої тренінгової програми в тому, що вона написана і реалізується фахівцями, які не лише володіють глибокими знаннями, а й протягом багатьох років працюють з підлітками

Послідовність

Програма триває протягом року, що створює підґрунтя для якісних змін. Кожен другий тематичний блок завершується виїзною тренінговою сесією, яка передбачає не лише цілковите занурення в роботу, а також оцінку позитивних змін кожного з учасників

Домашні завдання

Отримані знання, набуті уміння та навички відпрацьовуються дітьми в ході виконання індивідуальних та колективних творчих завдань, проектів тощо. Виконання домашніх завдань здійснюється як у період між заняттями, так і під час виїзних тренінгових сесій

Практика

Отримані знання, уміння та навички кожен учасник матиме можливість застосувати на практиці перебуваючи на посаді помічника вожатого Програми відпочинку «Дитячий табір Зефір». Зміна (зміни), на які учасник їде у якості помічника вожатого оплачуються зі знижкою.

Сертифікат

Проходження програми засвідчується видачею сертифікату від Української спілки психотерапії та консультування, за підписом авторів та тренерів Психологічної студії «Альтернатива» - кандидата психологічних наук Сватенкової Т.І. та кандидата педагогічних наук Сватенкова О.В.

АВТОРИ ПРОГРАМИ ТА ТРЕНЕРИ

Трішки про персоналії фахівців, які працюють з дітьми

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

У 2021-22 навчальному році заняття психологічної студії «Альтернатива» проводитись не будуть. Місце та графік занять, а також вартість ми повідомимо перед початком наступного навчального року